info@aniktrans.hu
+36 (30) 3939 022

A szerződéskötés folyamata

Szerződés megkötésének folyamata

.

Amennyiben Ön az Ánik és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 20-09-065679) bármely szolgáltatására árajánlatot kér, úgy vállalkozásunk elektronikus válaszlevelében vállalási árat állapít meg a megkeresésében jelzett igényeknek megfelelően. A válaszlevél szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül, melyet Ön elektronikus úton elfogadhat. Amennyiben az ajánlatot elfogadta, akkor a szerződés írásos formában létrejött, ezért mintkét félre nézve kötelező érvénnyel bír. Az árajánlatban szereplő vállalási ár kizárólag azokat a szolgáltatásokat foglalja magában, amelyet Ön az első megkeresésében jelzett, azonban nem terjed ki azokra a díjakra és költségekre, amelyek a megkeresése alapján nem állapíthatóak meg, így különösen a parkolási díjakra, illetve a sofőrök esetleges szállásköltségére. Az ilyen, vállalási ár megállapításánál figyelembe nem vett, számlával igazolt költségeket akkor is köteles megtéríteni, ha azokat árajánlat nem tartalmazza. A szerződés kizárólag abban az esetben jön létre, hogyha az erről szóló levelezés (a megkeresés, az árajánlat, illetve annak elfogadása) valamennyi lényeges szerződési elemet tartalmaz, azaz a szállítási feladat(ok) időpontját, a szállítás indulási és érkezési címét (illetve több megálló esetén a teljes útvonalat), az utasok számát, és a vállalási árat vagy egységárat.